Elektronische facturatie in het juiste formaat (UBL/XML)

Agro IT brengt het onderwerp UBL E-facturatie en wat Agro IT hierin voor u kan betekenen opnieuw onder de aandacht.


Wat is UBL E-Facturatie ook al weer?
Elektronische facturatie (E-facturatie) is het digitaal versturen en ontvangen van facturen. Met UBL E-factureren wordt er een XML-bestand meegestuurd volgens een bepaalde standaard. Deze vorm heet UBL (Universal Business Language). In de E-factuur staat standaard informatie zoals de bedrijfsgegevens, BTW- en KvK-nummers en het factuurnummer en -bedrag.


UBL E-facturatie en de overheid
Sinds april 2019 moeten alle aanbestedende diensten waaronder de Rijksoverheid en decentrale overheden (gemeentes, provincies, waterschappen en zelfstandige bestuursorganen) E-facturen kunnen versturen en verwerken. Zie onderstaande link voor meer informatie:
https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/dienstverlening-aan-burgers-en-ondernemers/efactureren/


Waar in de beginperiode in bepaalde gevallen nog coulance werd betracht, merken wij bij Agro IT de afgelopen paar maanden dat in toenemende mate overheidsinstanties en bepaalde bedrijven nu toch onvoorwaardelijk leveranciers verplichten tot het versturen van in te lezen UBL XML Verkoopfacturen.


UBL E-facturatie met Agro IT
Agro IT heeft een module ontwikkeld die verzending van UBL Verkoopfacturen vanuit uw administratie mogelijk maakt via het door de overheid ondersteunde netwerk van Peppol Autoriteit. Zie onderstaande link voor meer informatie:
https://peppolautoriteit.nl/

Voor meer informatie of direct bestellen van UBL XML E-facturatie kunt u contact opnemen met onze binnendienst.

U kunt een mail sturen naar: binnendienst@agro-it.nl

Of u kunt bellen naar: 0342-426042

Schuiven naar boven